M-Haus produkce

Chemická ochrana dřeva patří do minulosti, říká rakouský stavitel

Dřevostavby jsou synonymem udržitelného bydlení, nabízí příjemné vnitřní klima a minimální uhlíkovou stopu. S moderními postupy zpracování dřeva se zvyšuje i standard dřevostaveb, které jsou v dnešní době reprezentovány například CLT* a dalšími prefabrikovanými panely.

V Rakousku, kde mají dřevostavby dlouhou tradici, je jasně definováno, že zabudované dřevěné prvky nesmí překročit vlhkost 18 %. Bernhard Mittermayr z hornorakouské společnosti M-Haus dodává, že sušené dřevo je tvarově stálé a nedochází k jeho dalšímu sesychání. Navíc vlhkost může v konstrukci vést ke vzniku plísní a postupné vysychání (například impregnovaných latí) často doprovází trhliny a nerovnoměrné deformace.

S tímto souhlasí i Martin Novák z české firmy Dřevostavby MC. Podle něj jsou stavby ze sušeného dřeva kvalitnější a přesnější. Zdůrazňuje zároveň, že u konstrukce z CLT nepřichází v úvahu použití jiných než sušených latí. U mokrého dřeva by totiž hrozil přechod vlhkosti do samotného CLT panelu nebo například do izolace.

Dalším z argumentů pro použití sušeného dřeva je jeho udržitelnost. Vysušení zde totiž nahrazuje impregnaci, která bývá často aplikována na řezivo určené k prodeji a zpracování v mokrém stavu. Zvláště u dřevostaveb, které si zakládají na své ekologičnosti, nedává použití zbytečné chemie smysl.

Jaroslav Jiruška z české firmy Dřevostavby Biskup upřesňuje, že nejde jen o udržitelnost samotné stavby, ale i zdraví odborníků, kteří na ní pracují a jsou v některých případech nuceni přicházet do kontaktu s látkami užívanými k impregnaci. Právě hygiena práce je vedle ekologie a kvality důvodem, proč Dřevostavby Biskup již téměř 10 let používají sušené dřevo pro své masivní panely, fasádní rošty i střechy. Dříve používané KVH hranoly nyní částečně nahrazují sušenými latěmi. 

Impregnace již není v Rakousku žádoucí, chemická ochrana dřeva patří minulosti**,“ uzavírá téma Bernhard Mittermayr, který je již třetí generací ve vedení hornorakouské firmy se zaměřením na designové dřevostavby. Doplňuje, že použití sušeného dřeva je podle provedených výzkumů efektivnější než chemická ochrana. A stejně jako jeho čeští kolegové zdůrazňuje, že podstatou udržitelných dřevostaveb je vyhnutí se jakékoliv zbytečné chemii.

Výše zmíněný limit maximální vlhkosti 18 % pro dřevo zabudované do konstrukce, je v Rakousku definován normou ÖNORM 2320, která má v České republice obdobu v podobě eurokódu EN1995-2. V našem prostředí se však povětšinou přihlíží k tomu, zda má mokrý dřevěný prvek šanci vyschnout. Pokud tomu tak je, což je i případ střešních latí či roštu pod provětrávané fasády, není dodržování maximální vlhkosti stěžejním tématem,. Přesto však odborníci a zkušení stavitelé doporučují používání sušených latí a hranolů.

* Křížem lepené masivní dřevěné panely, název CLT vychází z anglického Cross laminated Timber
**Kromě opodstatněných případů, kdy není možné dřevo náležitě konstrukčně ochránit

 

Dřevostavitelé zmínění v článku

Rodinná firma M-Haus z hornorakouského Waldigu navrhuje a staví domy, přístavby a nástavby ze dřeva. M-haus nabízí 85 let tradice, zkušeností a sledování vývoje ekologických materiálů určených pro dřevostavby. V hale o rozloze 3 000 m2 vyrábějí tesaři z Müllviertel stěnové a stropní elementy pro ekologické a energeticky soběstačné domy. Pro všechny prvky uvnitř i vně dřevostaveb používají sušené dřevo jako KVH hranoly nebo sušené latě.

Tesařství Biskup zajišťuje dodávky dřevostaveb prostřednictvím dceřiné firmy DŘEVOSTAVBY BISKUP, s.r.o. Nabízí zpracování návrhu dřevostavby, výrobu na obráběcím centru i následnou montáž, přičemž portfolio obsahuje všechny energetické standardy dřevostaveb od nízkoenergetických přes pasivní až po nulové v konstrukčních systémech zejména z dřevěných masivních panelů a těžkého skeletu.

Tým profesionálů z Dřevostavby MC začínal v Kanadě a USA a od roku 2007 působí také v České republice. Mají za sebou stovky realizací a spokojených zákazníků. Úspěšní jsou i u komerčních objektů – školy, školky, penziony, administrativní budovy, apartmánové domy, bytové domy, environmentální centra aj. Dřevostavby MC staví z masivních CLT panelů a Novatopu. Již v roce 2009 jako jedni z mála získali ocenění Certifikovaný NOVATOP partner.

 

Fotogalerie