KVH-by-Abies-3.jpeg

Co bude s pojmem KVH?

Konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem, v němčině označované Konstruktionsvollholz, známe v českém prostředí pod pojmem KVH. V průběhu let mnozí zapomněli, že k názvu KVH patří i drobné ®, které se nyní ukazuje jako nadmíru důležité. Na název má totiž ochrannou známku německý spolek Die Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz. Spolek založený roku 1995 se kromě propagace produktu zaměřuje na téma norem a certifikací a v současné době sdružuje téměř 40 převážně německých výrobců.

Již v minulosti si někteří členové spolku stěžovali na jeho nedostatečnou aktivitu, která kontrastuje s výší příspěvku na členství. Tuto výtku si vedení nejspíše vzalo k srdci a pokouší se pracovat s výlučným právem svých členů na užívání pojmu KVH. Překvapivě s touto aktivitou začalo v České republice, a nikoliv třeba v Rakousku, kde sídlí mnohem více významných výrobců (z nichž pouze čtyři jsou členy spolku). Když se pomine poněkud nešťastná a útočná forma komunikace, je situace následující: Die Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz, ve spolupráci s českou právní kanceláří specializující se na duševní vlastnictví, oslovilo první české výrobce s důrazným upozorněním, že se používáním označení KVH dopouští porušení práv k ochranné známce a nekalé soutěže.

Celou kauzu intenzivně řeší vedení a právní oddělení Dřevařského ústavu. Pozornost by měli tématu věnovat v první řadě výrobci, pro obchodníky je situace v tento moment výrazně snazší, protože je hůře kontrolovatelné, zda pojem používají oprávněně (nabízejí zboží od členů spolku) či nikoliv. Po konzultaci s právníkem aktuálně nepodnikáme žádné mimořádné kroky, situaci budeme nadále sledovat a všechny naše zákazníky informovat o dalším vývoji a případných doporučeních. Zásadní otázkou případně bude, jakým pojmem nahradit německou zkratku KVH, český název „Konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem“ není z pohledu své délky úplně praktický.

Jediným českým výrobcem, která se sdružuje v Die Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. je ždírecká Stora Enso, nutno však dodat, že se na přípravě celé „akce“ nepodíleli ani o ní nebyli informováni.

Edit: Dle neoficiálního doporučení Dřevařského ústavu by zkratka "KVH" mohla být nahrazena například pojmem "KVH hranol". 

Informace aktualizovány 31. 8. 2023, autorka textu Klára Dvořáková