Latě na Wood Camp

Suché latě na konferenci WOOD CAMP

Dřevařské konference bývají často místem, kam lidé z oboru jezdí načerpat inspiraci a motivaci – na málokterém místě je tak zřejmé, že budoucnost patří dřevu. Na listopadové konferenci WOOD CAMP zaznělo mnoho zajímavých témat, ať už ze sféry projekce či praxe současných staveb, tak i z oblasti vizí a výhledů do budoucnosti.

Mluvilo se samozřejmě o CLT a hybridních stavbách. Radek Oslizlo zmínil zkušenosti NOVATOPu z velkého mezinárodního projektu v Holandsku i z realizace skromnější dřevěné nástavby v Opavě. Jaroslav Benák doplnil dřevařské sny o trochu reality z oblasti akustiky a požární bezpečnosti a Marek Petrik připomněl, jak velkou mírou se stavebnictví podílí na celosvětové spotřebě energie a produkci emisí CO2.

Prostor dostal i projekt Suché latě, za což patří velký dík firmě SECA i pořadatelům z ADMD. Společně s Karlem Bulínem z Dörken jsme představili problematiku latí a pojistných hydroizolace, na níž často upozorňujeme. Obsáhleji jsme o ní ve spolupráci s Rethink Architecture psali v magazínu EARCH (zde). Pan Bulín téma doplnil i o zajímavé grafy, které ukazují často opomíjenou degradaci fólií před položením střešní krytiny. Upozornil také na nedostatečně přísná výrobková kritéria, která umožňují prodej pojistných hydroizolací, jejichž životnost je pochybná – zvláště, když přijdou do kontaktu s impregnací z dřeva.

Velmi nás potěšil zájem, který téma vzbudilo. Následná diskuze potvrdila, že většina odborníků, kteří se vzdělávají a sledují vývoj oboru, nevidí v impregnovaných latích budoucnost – ať už se přiklání k sušeným latím či spokojeně pracují s čerstvými neimpregnovanými. Zmíněno bylo i téma udržitelnosti a ESG monitoringu, kterému se budeme na webu více věnovat počátkem příštího roku.