rosteme

2024: pokles úrokových sazeb & imperativ udržitelnosti

Do roku 2024 vstupuje mnoho firem s optimismem nebo přinejmenším s přesvědčením, že nabídne šanci na změnu negativního trendu. Očekává se uklidňování situace v energetice, inflace by se měla postupně snížit a úrokové sazby by měly ve 3.Q klesnout na 5 % a následně i pod tuto psychologickou hranici. Nadále přetrvává přání Čechů bydlet ve vlastním a, jak podotýká Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB, lidé už nechtějí pořízení nemovitosti dále odkládat. Oživit by se mohly i odložené investiční projekty. Tyto informace a zejména reálné posuny samozřejmě netrpělivě očekává stavební trh.

Martina Kneiflová, která řídí kancelář Ernst & Young v České republice, dodává, že pro úspěch firem už dlouho nestačí jen finanční výsledky. Zákazníci, dodavatelé i zaměstnanci očekávají, že společnosti budou fungovat udržitelně a budou mít pozitivní vliv na svět okolo. My máme to štěstí, že pracujeme se dřevem, tedy udržitelným materiálem, který je považován za součást odpovědného přístupu k výstavbě. I v našem oboru je však mnoho prostoru ke zlepšování, ať už se jedná o téma cirkularity, spotřebu energií, uhlíkovou stupu dopravy nebo zbytečnou chemii, která se na dřevo aplikuje. Již v loňském roce jsme se začali intenzivně zabývat posledním zmíněným bodem – konkrétně na příkladu latí, které jsou naším nejčastěji obchodovaným sortimentem.

Téma sušených latí se nám postupně daří dostávat do povědomí odborné veřejnosti a v projektu budeme i letos pokračovat. Ve spolupráci se společností Dörken se budeme účastnit řady sedmi odborných konferencí DELTA® fórum určených zejména pro střechaře. Naším velkým tématem během zimních měsíců je ESG monitoring a obecně sdílení informací souvisejících s udržitelností. Toto téma se bude v příštích letech týkat řady firem a ve spolupráci s ESG týmem Raiffeisenbank připravujeme ukázku toho, jak mohou menší firmy k nefinančnímu reportingu smysluplně přistoupit.

Jaro zahájíme tradičně na konferenci ve Volyni, kde se setkáme s odbornou veřejností. Kromě střech se zaměříme i na používání latí v odvětraných fasádách či předstěnách, kde jsou výhody sušených latí nezpochybnitelné. Nezapomínáme však ani na Vaše zákazníky, kteří pracují se dřevem pouze pro radost. Právě kutilům bychom se chtěli během jarních a letních měsíců věnovat. Ve spolupráci se SECA připravujeme účast v televizních pořadech a shromažďujeme materiály, tipy a návody určené pro kutily, za které se označují až 3 miliony Čechů.

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci a těšíme se na další rok s Vámi a projektem Suché latě.