Drevarsky-ustav-o-susenych-latich.jpeg

Dobře provedená střecha impregnaci nepotřebuje

Latě jsou běžnou součástí dřevostaveb, zděných i jinak konstruovaných domů. V České republice se nejčastěji využívají tzv. impregnované latě – tedy řezivo namočené v těkavé impregnační látce, která mokré dřevo ochrání mj. před vznikem plísní či napadením dřevokazným hmyzem.

Tyto latě se využívají jako rošty pod fasády či v suché výstavbě a nejčastěji jako střešní latě. Pro využití ve skladbě střechy je samozřejmě třeba, aby dřevo splňovalo kritéria konstrukčního materiálu. Ta jsou nezbytná pro bezpečnost odborníků pracujících na stavbě, i pro kvalitu střechy samotné.

Právě splnění pevnostních požadavků na konstrukční dřevo obdélníkového průřezu – dle EN 14081-1+A1, zatříděné dle ČSN 73 2824-1 (DIN 4074-1) – je rozhodující pro použití dřevěných prvků ve staticky namáhaných částech stavby. 

Ředitelka Dřevařského ústavu, paní Ing. Jitka Beránková, Ph.D. zdůrazňuje, že pro životnost stavby je zásadní konstrukční ochrana, tedy správně navržené a provedené detaily stavby. Toto potvrzuje i její kolega Ing. Drahňovský: „Střešní lať ze sušeného dřeva má při správném skladování, přepravě a montáži střechy a zajištění vlhkostní třídy prostředí 1 a 2 podobnou životnost jako lať z impregnovaného řeziva. Dobře provedená střecha impregnaci nepotřebuje a v případě špatně provedené střešní konstrukce platí, že ji impregnace nezachrání.

U našich západních sousedů ve stavebnictví jasně převládají sušené latě nad impregnovanými. A to díky jejich ekologickému aspektu i větší rozměrové přesnosti, kterou jako výhodu zdůrazňují i odborníci z Dřevařského ústavu. Nízká vlhkost také zamezuje napadení dřevokaznými houbami a plísněmi a jak dodává Ing. Drahňovský „Impregnace také často překrývá vady materiálu, jako je pruhovitost a někdy dokonce hniloba.“