late-s-paletakem.jpeg

Sušené latě jsou připraveny nahradit impregnované

Na počátku roku 2023 byly sušené latě v českém prostředí poměrně vzácné. Žádný z českých výrobců je na lokální trh ve významnější míře nedodával a ani dovozy ze zahraničí nebyly časté. Do vyhledávačů nebyl pojem vůbec zadáván.

Během třičtvrtě roku se podařilo tento stav výrazně posunout, a to nejen díky marketingové kampani. Velkou roli sehrály zejména dřevoobchody a stavebniny, díky jejichž důvěře a odvaze jsou sušené latě dostupné v široké síti prodejen po celé republice. Právě fyzická dostupnost hraje klíčovou roli a umožňuje další propagaci zacílenou na řemeslníky, architekty a další stavební profesionály.

Od března do konce listopadu dosáhla reklama na sušené latě v prohlížečích bezmála čtyř milionů zobrazení, z nichž část vedla k okamžité návštěvě webu www.suchelate.cz. Právě webové stránky jsou vedle tištěných materiálů jedním z hlavních kanálů pro šíření informací o sušených latích. Doplněny byly publikacemi v oborových časopisech, z nichž největší dosah má EARCH. Pro tento architektonický magazín jsme ve spolupráci s týmem Rethink Architecture připravili článek, který měl velmi pozitivní ohlas. Latě byly prezentovány také na konferenci ve Volyni a na dalších akcích, z nichž poslední byl v letošním roce brněnský Wood Camp organizovaný ADMD.

zobrazeni-reklamy-2.pngcisla-pro-clanek-20.pnginvestujeme-do-marketingu.pngcisla-clanek-vyrobni-kapacita.png

Pro používání sušených latí hovoří mnoho argumentů a jejich vlastnosti i možnosti použití jsou ověřeny i uznávanými autoritami jako je Dřevařský ústav v Praze. Český trh, který byl doposud zvyklý na impregnované latě, však prozatím považuje sušenou lať spíše za zajímavou alternativu, než novou normu. Kromě konzervativnosti, která je stavebnictví vlastní, hraje roli i nejistá situace na trhu, obecný pesimismus a snaha o maximální úspory.

Toto je samozřejmě výzvou pro další roky a věříme, že se stav brzy obrátí, například i za pomoci legislativy: v Německu jsou impregnované latě zakázané, v Rakousku výjimečné a norma upřednostňující konstrukční ochranu před chemickou čeká na překlad do českého jazyka. Již dnes se najdou firmy, které preferují použití sušených latí. Ať už dřevostavitelé, kteří vyžadují rozměrovou přesnost, firmy, které nechtějí vystavovat své zaměstnance kontaktu s nebezpečnými látkami, nebo výrobci, kteří ve svých skladbách odmítají zbytečnou chemii. Příkladem poslední skupiny je Dörken, na jehož fólie DELTA se od letošního roku vztahuje mimořádná 30letá záruka podmíněná použitím neimpregnovaného dřeva. 

Sušeným latím věří i sám Serafin Campestrini, majitel výroby SECA. Právě SECA plánuje na jaře roku 2024 uvádět do provozu zcela novou linku s nezanedbatelnou výrobní kapacitou. Tímto bude lokální výroba na českém trhu připravena postupně nahradit přinejmenším polovinu impregnovaných latí, které se na stavbách používají. Kapacity sušáren i vyjádření výrobců nasvědčují tomu, že lze impregnované latě nahradit i v plném rozsahu.

* 5 % z obratu představuje v dřevařské branži nadprůměrnou hodnotu investic do marketingu. Podobně neobvyklé je i to, že marketing není stavěn na brandu prodejce či výrobce, ale na propagaci produktu jako takového. Tímto podporujeme i kolegy z výrobní a obchodní sféry, kteří sušeným latím důvěřují, či se k nim postupně přiklánějí.