Depositphotos-661656930-XL.jpeg

DATA: Sušené latě & udržitelnost

Sušené latě označujeme za další krok k udržitelnému stavebnictví. Udržitelnost zde nemá být pouze marketingovým sloganem, a proto se snažíme životní proces latí podchytit i čísly. Sledujeme uhlíkovou stopu, spotřebu energií a vzdálenosti, které zboží ujede, a v neposlední řadě i možnosti recyklace.

 
Doprava po železnici snižuje uhlíkovou stopu

Z pily se zboží přesouvá do výroby. V případě našich sušených latí se v 70 % případů daří využívat železniční přepravu, která má o 83 % nižší uhlíkovou stopu než kamionová doprava. Zbývajících 30 % řeziva je přepraveno kamiony. Kamionová doprava nabízí větší flexibilitu a výroba ji volí, pokud potřebuje zboží rychleji nebo když ho má pila k dispozici menší množství, než kolik je třeba k naplnění vagónu (kamion převáží přibližně 35 m3, pro naložení vagónu je třeba expedovat najednou 80 m3 čerstvého řeziva).

 
Využívání zbytkového tepla pro sušení

Ve výrobě jde zboží nejprve do sušáren, kde je vysušeno na 18 % vlhkosti. Sušárny jsou z pohledu spotřeby energií velmi náročné, pro vysušení 1 m3 řeziva je třeba přibližně 130 kWh. V případě SECA je pro tento účel využíváno zbytkové teplo z vlastní elektrárny a proces sušení tím pádem nijak nezatěžuje životní prostředí. Samotná výroba latí pak z pohledu spotřeby energií vyžaduje pro 1 m3 přibližně 30 kWh. I zde využívá SECA vlastní elektrárnu na biomasu, spotřebovává se však již samotná vyrobená energie, a ne pouze vedlejší produkt jako je tomu v případě sušáren.

infografika-udrzitelnost-lati-2.jpeg
 
Slabinou projektu je kamionová doprava 

Z výroby následně zboží putuje k zákazníkům. Z důvodu chybějící infrastruktury (dřevoprodeje obvykle nemají železniční přípojku) i malého množství probíhá přeprava již výhradně po silnici. Kamiony se snažíme vždy plně vytěžovat, a to nejen z ekologického, ale i z ekonomického důvodu. V ideálním případě, kdy plně naložený kamion jede k nedalekému zákazníkovi se ve sledovaném období jednalo o vzdálenost 80 km, což při 90 gCO2eq/tkm znamená přibližně 165 kg CO2. Když naopak kamion jede ke vzdáleným zákazníkům a podnikne několik vykládek, pohybovaly se emise kolem 700 kg CO2 a ujetá vzdálenost dosáhla v součtu 420 km.

 
Ušetříme stovky kg impregnačních látek

U sušených latí je samozřejmě zajímavá absence chemických látek. Při impregnaci čerstvých latí je spotřebováno 6,9 – 15 g impregnační látky na 1 m2 dřeva. Pokud vyjdeme z laboratorního rozboru vzorku kvalitní impregnované latě, byl obsah impregnační látky Lignofix stanoven na 12 g/m2. Pokud toto vztáhneme na 251 m3 latí prodaných v květnu 2024, jedná se celkem minimálně o 253 kg koncentrované impregnační látky, která byla ušetřena.

Jak sušené latě vidí střechaři?   Latě vs. polypropylenové fólie: aby střecha netekla

 

eco-factory.png